Terapia McKenziego
Metoda fizjoterapeutyczna stworzona przez fizjoterapeutę Robina McKenziego, przeznaczona do badania, leczenia i profilaktyki bólów kręgosłupa.
Zaburzenia kręgosłupa wg. McKenziego dzielimy na trzy główne grupy, uwzględniając przyczynę i stopień zmian zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa i głównych stawów, tzw. zespoły:
1. zespół posturalny – dotyczy zaburzeń postawy ciała, a więc struktur tkankowo-stawowych, które nie są w żaden sposób uszkodzone, a tylko nadwerężone statycznym przeciążeniem (np. długotrwałym, niedbałym siedzeniem; dotyczy najczęściej osób wykonujących prace biurowe, umysłowe),
2. zespół dysfunkcyjny – w sytuacji, gdy statyczne przeciążenie obejmuje tkanki i struktury uszkodzone w jakiś sposób, np. poprzez zrosty, przykurcze, zbliznowacenia, itp.,
3. zespół strukturalny – ma on związek ze strukturami znajdującymi się wewnątrz segmentu kręgowego (krążek międzykręgowy, pierścień włóknisty), oraz zewnątrz segmentu (stawy międzywyrostkowe, zrosty okołokorzeniowe), w zależności od mechanizmu uszkodzenia, oraz wzorca bólowego, terapia opiera się na dobraniu odpowiedniego ruchu leczniczego. Ok. 90% Pacjentów uskarżających się na bóle pleców można przyporządkować do tego właśnie typu.

 

Uwaga!
W związku z dużą ilością osób "leczących" różnymi metodami i twierdzących o swoich kwalifikacjach ostrzegamy. Każdy prawdziwy rehabilitant posiada dyplom ukończenia uczelni z potwierdzeniem tytułu magistra, lub technika fizjoterapii. Każdy uczestnik kursu po każdym etapie posiada certyfikat jego ukończenia i na żądanie może go przedstawić. 
W Gabinecie VITA jak również na stronie internetowej w zakładce "Referencje" można zobaczyć wszystkie moje dyplomy i certyfikaty.
Posiadam certyfikaty ukończenia wszystkich modułów metody McKenziego.